Kontakt Vita Anfahrt Vollmacht Gerichte Kosten Impressum Formulare Karriere

Koszty

Na podstawie czego nalicza się wynagrodzenie dla adwokata?

W Republice Federalnej Niemiec nalicza się wynagrodzenie dla adwokata na podstawie ustawy o wynagrodzeniach dla adwokatów albo na podstawie umowy o honorariach, która przewiduje wyższe wynagrodzenie niż ustawowe. Na wypadek sprawy sądowej dokonuje się dodatkowych przewidzianych ustawowo opłat. Odpowiednio rozróżnia się wysokość wynagrodzenia dla adwokata pomiędzy czynnościami sądowymi i pozasądowymi.

Jak wysokie są koszty opłacenia adwokata za sprawy pozasądowe?

W tym przypadku chodzi o porozumienie dotyczące czasowych honorariów czy też porozumienie dotyczące honorariów ryczałtowych. Kiedy nie osiągnie się porozumienia, zostanie naliczone ono według ustawowych ustaleń.

Jak wysokie są koszty opłacenia adwokata za sprawy sadowe?

Na to pytanie nie da się jednoznacznie odpowiedzieć. Przez wzgląd na cywilnoprawny profil Kancelarii Feser, są rozpatrywane jedynie cywilnoprocesowe konstelacje. Jeżeli jest przeprowadzone sądowe postępowanie upominawcze, wtedy kwota ta zgodnie z nr 3305 wykazu o wynagrodzeniach wynosi 1,0 opłaty za postępowanie oraz 0,5 opłaty za postępowanie zgodnie z nr 3308. Do tego dochodzi ryczałt za pocztę, telekomunikację oraz ustawowy podatek od wartości dodanej.

Gdy jest przeprowadzone postępowanie skarbowe, wynosi wtedy w każdym przypadku 1,3 opłaty za postępowanie zgodnie z nr 3199 wykazu o wynagrodzeniach oraz 1,2 opłaty za rozprawę zgodnie z nr 3104. Do tego dochodzi ryczałt za pocztę i telefon oraz ustawowy podatek od wartości dodanej.

W przypadku polubownego dojścia do zgody naliczana jest 1,0 opłaty zgodnie z nr 1000

Na wersji niemieckiej tej strony znajduje się tabela, w której można miarodajnie sprawdzić jak duże są koszty.